Carl-Marcus Edhardt

-- This information is written in Swedish, for information in English please contact me --

Jag har alltid tecknat och började egentligen inte arbeta digitalt förrän 2010. Då köpte jag en Wacom Intuos 4 och året därpå fick jag en Wacom Cintiq. Detta har gjort att jag numera enbart arbetar digital, då det är precis som att arbeta traditionellt, men med en del fördelar.
Jag älskar att göra vitt skilda motiv i helt olika stilar. Att aldrig stanna i en stil utan att utvecklas hela tiden och testa nya grejer ser jag som min största styrka. Jag har väldigt lätt för att hitta en stil som passar just de uppdragen som jag får.
2011 så släpptes "Ester och Hemliga Plomia", vilken jag har illustrerat. Detta gav mig mersmak och jag har 4-6 olika barnböcker som jag skissar på för tillfället.
I kontrast till detta så slutfördes bilderna till ett rollspel under 2013, som är i motsatt stil mot barnböckerna.

Schizoart
Detta, något komplicerade namn, kommer från just det som jag förklarat ovan. Ena dagen så gör jag zombies och andra dagen är det barnboksillustrationer. Det är precis så som jag vill ha det. Omväxling förnöjer och gör att jag växer inom alla områden.

Kommentarer från arbetsgivare:
" Det har varit ett sant nöje att arbeta med Carl-Marcus. Han har varit mycket lyhörd för våra visioner för spelet. De gånger vi har velat se några förändringar i de material han har tagit fram har han genomfört dessa snabbt och felfritt. Carl-Marcus har samtidigt aktivt kommit med förslag till lösningar på problem som uppstått under spelets gång, och bidragit med idéer kring hur spelets estetiska och pedagogiska kvalitéer har kunnat förbättras. Hans arbete har varit avgörande för spelets slutgiltiga utformning. Carl-Marcus har skapat en visuell helhet, där allt spelmaterial omisskänneligen hänger samman. Han har genom sitt arbete blåst liv i den fiktiva värld där spelet utspelar sig.

På grund av utmaningar som uppstod under arbetets gång förändrades våra behov något från det att vi påbörjade arbetet med spelet, fram tills dess att allt var klart. Carl-Marcus har varit mycket flexibel för dessa förändringar och det har varit mycket lätt att samarbeta med honom. Han har arbetat självständigt och varit noga med att se till att få tillräckligt mycket information från oss för att kunna göra ett bra arbete. Carl-Marcus har alltid varit punktlig vad gäller deadlines. Han har varit mycket trevlig och sympatisk att ha att göra med, och vårt samarbete har varit mycket givande."

Linda Strandenhed

Projektledare, Svenska Aralsjösällskapet

"Jag vill också säga att det har varit ett nöje att få arbeta med dig. Du är väldigt tillmötesgående och som du har lagt märke till så har jag varit väldigt nöjd med resultatet."

Rickard Elimää, This is Pulp